W Ministerstwie Zdrowia zaktualizowano leki do leczenia zakażenie koronawirusem

„Ministerstwo

loading...

Ministerstwo Zdrowia zaleca sześć leków do leczenia koronawirus, trzy kolejne są w badaniach klinicznych. w połączeniu można stosować kilka leków etiotropowych: chlorochina, hydroksychlorochina, lopinawir + rytonawir, azytromycyna (w kombinacja z hydroksykorochiną), a także preparaty interferonu. próbami klinicznymi są umifenowir, remdesiwir, fawipirawir. Wcześniej w Rosji zaczęli leczyć pacjentów w nowy sposób koronawirus. Tak więc w szpitalu imienia Sklifosowskiego i Moskwy Szpital Miejski nr 52 przeprowadził pierwszą procedurę transfuzji pacjenci z dawcami osocza krwi COVID-19 wyleczeni z nowego infekcje

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: